Vaksinerte kan reise fritt til Spania

Fra og med 7. juni åpner Spania opp for fri innreise for alle som er vaksinerte. Reglene sier at man må ha mottatt vaksinen minst 14. dager før ankomst-dato.

Man fjerner også krav om PCR-test / vaksine for reisende fra «grønne-områder» i tråd med EU's offisielle data.

 

Spanske myndigheter godtar bekreftelser på vaksineringen på papir så lenge sertifikatet er skrevet på spansk eller engelsk. Vaksinen må være en av de som er godkjent av det Europeiske helse-organet EMA eller en av vaksinene listet på WHO’s liste for «nødbruk av vaksiner».

 

Krav om negativ Covid-test

Frem til 7. juni kreves det en negativ PCR-test for innreise til Spania. Reglene som skal gjelde fra og med 7. juni er ikke publisert i detalj. Mest sannsynlig vil kravet bli opprettholdt for de som ikke er vaksinerte.

 

Barn er unntatt fra kravene

Barn, de under 18 år, har ingen krav om vaksinering når de reiser med familien. De må bare fremvise en negativ PCR-test ved ankomst. De under 6 år er også unntatt dette kravet.

 

Reisende fra «grønne soner» er unntatt vaksine-kravet

Enkelte land er unntatt fra kravet om vaksine. Dette gjelder land med så lav smitte-grad at de er definert som «sikre». Norge er ikke på denne liten og har i dag en smitte-rate langt unna det kravet satt av Spania/EU.

 

Med leiebil i Malaga

 

Må fortsatt gjøre «egenmelding» via appen SPTH

Reisende til Spania må fortsatt fylle ut egen-erklæring om helse før ankomst. Dette kan gjøres via websiden Spain Travel Health eller den tilhørende mobil-applikasjonen.

Med leiebil i Malaga

 

Med leiebil i Malaga

 

Les SpaniaPostens oppdatering:

Nye regler for innreise til Spania fra Norge